Ανακοίνωση για το Θέμα Ρύθμισης του Χρόνου Εργασίας των Μελών του Κυπριακού Στρατού

Επισυνάπτεται ανακοίνωση σχετικά με την οργανώση του χρόνου εργασίας στα μέλη του Κυπριακού Στρατού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.pdf

Spread the love
Share This