Ανακοίνωση για εκπαιδευτικά επιδόματα εξωτερικού των μελών του Κυπριακού Στρατού

Επισυνάπτεται ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αξιωματικών του Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) σχετικά με το υπόψη θέμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ.pdf