Ανακοίνωση για ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών του ΣΑΚΣ

Επισυνάπτεται ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) σχετικά με το υπόψη θέμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.pdf