Έντυπη Εγγραφή Νέου Μέλους

Έντυπη Εγγραφή Νέου Μέλους

Κατεβάστε τα πιο κάτω έντυπα για εγγραφή στον ΣΑΚΣ, συμπληρώστε τα και ταχυδρομείστε τα μαζί με το Εφάπαξ Ποσό των 17€ Ως Δικαίωμα Εγγραφής, στο οίκημα του ΣΑΚΣ Κανάρη 1 Διαμ. 201 Λατσιά τηλ.: 22316162 fax: 22485300 , T.K. 2236 Λευκωσία