Ένταξη στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Στρατιωτικών Οργανώσεων (Euromil)

Ο Σύνδεσμος μας στις 6 Νοεμβρίου 2009 στη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Στρατιωτικών Οργανώσεων (EUROMIL), κατόπιν ομόφωνης απόφασης των μελών του, κατέστη πλήρες μέλος στο Σύνδεσμο αυτό . Η εξέλιξη αυτή κρίνετε ως άκρως σημαντική, γιατί γίναμε μέλος σ’ένα Σύνδεσμο με 500 000 μέλη από 25 Ευρωπαϊκές χώρες. Η επαφή μας με τους στρατιωτικούς των υπολοίπων Συνδέσμων και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για τα κοινά μας  αιτήματα θα μας δώσει καινούργια επειχηρήματα και ιδεες για την επιλυση των προβλημάτων μας αλλά κυρίως γιατί αποκτούμε υποστήριξη από ένα Σύνδεσμο με πολύχρονη δράση στον τομέα μας, έχοντας την έδρα του στην καρδιά της Ευρώπης. www.euromil.org

Spread the love
Share This